Linker

Idrettsforbundet.no

For og bedrive pistolskyting i Norge innen Felt grenene presentert her, kreves det at mann er medlem i en klubb tilsluttet NIF.


Skyting.no

Norges skytter forbund er forbundet for pistol skyting i ISSF (international Sport Shooting Federasjon)


Skivebom.com

Startet 2. august 2002 av Gro-Lisbeth Ryland. Hensikten med skivebom er å opplyse om skyting som idrett, både i Norge og utlandet. Det finnes mange forbund i Norge som driver med skyting, og skivebom skriver om de fleste. Men hovedvekten er innen Norges Skytterforbund .


Issf-sports.org

ISSF er det internationale forbundet som NSF er medlem av.


Norgesfelt.no

Norges felten er en satt løype som er lik i hele landet og har som intensjon og rangere skyttere.