Behandlings tider på søknader

Vi i feltnm.no har fått tilbakemeldinger fra skyttere som har satt kaffen i vrangstrupen.

Tilbakemeldingene går på behandlings tider på våpen søknader i denne tiden vi er inne i. Her antyder politiet behandlingstider på opp til 12 – 16 uker for søknader.

Dette skaper gjerne en utfordring for og handle fra private, Feltnm.no har forsøkt og få en uttalelese fra politiet men har dessverre misslykkes med dette.

Så slik det ser ut nå så må vi nok dessverre smøre oss med tålmodighet.