Tanker fra Bjørn Harald Vik

Hei alle skyttervenner!

Vi er inne i en vanskelig tid. Mange mennesker er syke og flere vil det bli. Det samfunnet vi kjenner er helt forandret fra slik vi kjenner det og vi er vant med. For 14 dager siden var jeg på skytebanen og trente og testet noe ammunisjon. Ikke viste jeg da hvordan det skulle være i dag. Skytebanen er stengt sammen med mange av funksjonene som vi er «avhengig» av. Av alle uviktige ting så er det noen av oss som mener skyting er den viktigste.

Norges Skytterforbund (NSF) gikk ut og stanset aktivitet på skytebanene raskt etter at Norges Idrettsforbund (NIF)kom med en stans av all aktivitet. Kvelden før hadde Det Frivillige Skyttervesen (DFS) gjort det samme i sin organisasjon. Foreløpig gjelder bruks forbudet av skytebanene frem til og med 26 mars. Vi ser også at både nasjonale og internasjonale konkurranser er avlyst eller utsatt. Om det blir med Felt NM kan vi bare spekulere om. Men samtidig så er det viktig å tenke positivt. Tenk 3 uker tilbake i tid. Hvor mange av oss, tenkte da på, og trodde det skulle bli slik det er i dag? Hva vet vi om situasjonen om en måned?

Det eneste vi kan være sikker på nå er at det er usikkert!

Vi som liker feltskyting har gledet oss i flere måneder til å komme til Oppdal og skyte et NM som er godt organisert og med fasiliteter som er fantastiske. Vi må tro at dette blir en realitet. Jeg tror det, men samtidig er det helsemyndighetene som bestemmer og gir oss råd for hvordan vi skal forholde oss i de forskjellige situasjonene.

Jeg ser at det kan være utfordrende å skjønne at det å dra på skytebanen alene skal være en smitterisiko. Men å dra på skytebanen alene er en sikkerhetsrisiko og ikke helt i henhold ovenfor de forsikringsordninger vi har så det må vi forholde oss til. For oss som er skyttere i en seriøs og stor idrettsorganisasjon er det viktig å ta de påbud og regler som våre myndigheter gir på alvor. Vi er totalt avhengige av å bli sett på som seriøse for å bli respektert. Forslaget til ny våpenlov understreker det at vi blir lyttet til og respektert.

Kjenner det klør litt ekstra for å dra på skytebanen en tur. Men når den muligheten ikke er tilstede så må alternativene frem.

Trening med luftpistol heime er et flott alternativ og tørr trening har stor effekt. Lade og merke ammunisjon til en stor test dag på banen når den åpner? Eller har du oppskriften klar slik at det bare er å «produsere»?

Det er ikke en enkel tid vi er inne i. Vi som skyttere merker dette som alle andre. Samtidig så vet vi at det er mange andre som har det verre enn oss. Vi vet også at vår uforsiktighet kan skade andre i form av smitte. Min oppfordring til dere alle er å følger de bestemmelser som NSF har gitt og lar skytebanene hvile inntil noe annet blir bestemt. «SKAL BARE» som forklaring er ikke godt nok slik situasjonen er i dag.

Vi snakkes på Felt NM

Stay clean! Stay SAFE!

Bjørn Harald Vik